Rugilės ir Enriko krikštynos Šv. Jurgio bažnyčioje, Kaune