Jokūbo krikštynos Petro ir Povilo bažnyčioje, Panevėžyje