Adelės krikštynos Petro ir Povilo bažnyčioje, Panevėžyje